Zorg en Welzijn

Naar categorie
Medicatie toedienen
Tijdsduur: 1 uur
Accreditatie: 2
Geldigheidsduur: 365 dagen

Inleiding module

Leerdoel
Na afloop van de cursus kun je beschrijven hoe je als zorgverlener lokale en systemische medicatie toedient.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, praktijkondersteuners en verzorgenden IG die bij de zorgvrager medicatie toedienen.

Inhoud
Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie
  • Pretoets
  • Algemene farmacologie
  • Toedieningswegen
  • Uitwendige toedieningsweg
  • Inwendige toedieningsweg
  • Toets en eventuele herkansingen

Duur
De doorlooptijd van de cursus is 1 uur.