Gezondheidsrecht - Toets
Tijdsduur: 0 uur
Accreditatie: 1
Geldigheidsduur: 365 dagen

Inleiding module

Deze e-learning maakt deel uit van een reeks van negen korte, los van elkaar staande cursussen over bekende thema’s uit het gezondheidsrecht. 

  1. Verantwoordelijkheid 

  1. Informed consent en toestemming 

  1. Vertegenwoordigers 

  1. Beroepsgeheim 

  1. Gegevensverstrekking door behandelaren 

  1. Gegevensverstrekking door de instelling 

  1. Bevoegd en bekwaam 

  1. Klachten en schadeclaims 

  1. Incidenten, calamiteiten en meldingen 

In de toets wordt kennis over de wet- en regelgeving van bovenstaande thema’s gemeten. Wanneer de cursist de toets niet haalt, kan een herkansing gemaakt worden. 

Duur 
Het doorlopen van de toets duurt 15 tot 20 minuten