Gezondheidsrecht - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG

Inleiding module

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te bewaken, heeft de overheid voor individuele zorgverleners het zogenaamde BIG-register ingesteld. De Wet BIG is tevens in het leven geroepen om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.Doel

De e-learning training draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving rond de Wet BIG te vergroten.

Deze training is door V&VN geaccrediteerd.