Zorg en Welzijn

Naar categorie
Omaha System: Rapporteren
Tijdsduur: 2 uur
Accreditatie: 1
Geldigheidsduur: 365 dagen

Inleiding module

Het Omaha System is een classificatiesysteem, terminologie- en codestelsel voor medewerkers in de zorg en welzijnssector. De zorg wordt voortdurend geëvalueerd en zo nodig aangepast. Voor een goede evaluatie zijn de waarnemingen bij de zorgvrager thuis erg belangrijk. Deze waarneming wordt vastgelegd door middel van rapportage.

De module begint met een korte introductie van het Omaha System. Hierna worden er zes casussen aangeboden waarbij systematisch gerapporteerd moet worden. U koppelt uw observaties op het juiste aandachtsgebied, bedenkt wat er aan de hand kan zijn en kiest een passende vervolgstap.

Voor wie
Zorgverleners die werkzaam zijn in de thuiszorg die met het Omaha System gaan werken van niveau 2/3.

Leerdoel
Na het volgen van deze e-learningmodule kun je je bevindingen systematisch rapporteren volgens het Omaha System.

Grootschalig inkopen
Wilt u e-learning over Omaha System inkopen voor meerdere medewerkers? Ga dan naar de website Omaha Solutions of neem contact op via (030) 256 56 25.