Zorg en Welzijn

Naar categorie
Rapporteren vanuit het zorgleefplan CARE
Tijdsduur: 1 uur
Accreditatie: 1
Geldigheidsduur: 365 dagen

Inleiding module

In het zorgleefplan worden behoeften, voorkeuren, vragen of doelen van de cliënt vastgelegd. Aan de hand van het zorgleefplan kan iedere medewerker de best passende ondersteuning bieden. De gemaakte afspraken worden door de medewerker vastgelegd en in de uitvoering gerapporteerd. Kennis van correct rapporteren in het zorgleefplan is cruciaal: het vergroot de betrouwbaarheid van iedere zorgmedewerker richting zijn cliënt en alle betrokkenen.

Inhoud
De module start met een quiz. Hiermee kunt u uw voorkennis rond rapporteren in het zorgleefplan testen. Daarna volgt de theorie van de vier domeinen van het zorgleefplan; de woon- en leefomstandigheden van de cliënt, zijn participatie, zijn mentaal welbevinden en autonomie en zijn lichamelijke welbevinden en gezondheid. U krijgt daarna de beschikking over een ‘Vraag en antwoord’ boekje. Dit boekje bevat een beknopte weergave van de aangeboden theorie. Daarnaast vormt dit boekje een prima basis bij uw voorbereiding op de toets in deze module. Deze toets bevat vijftien vragen. Nadat u de toets heeft afgerond krijgt u uw resultaat te zien. Ook worden uw antwoorden getoond. Bent u niet geslaagd voor de toets, dan kunt u deze één keer herkansen.

De module bevat ook een gedeelte met extra verdieping. Dit geeft u inzicht op welke manier u wensen, doelen en afspraken met uw cliënt kunt maken, zodat u deze op de juiste wijze in het zorgleefplan vastlegt.

De module is opgebouwd vanuit het principe van storytelling. U ziet aan de hand van het verhaal van de fictieve ‘meneer De Lange’ de samenhang tussen de verschillende onderwerpen rond het zorgleefplan, waardoor u de aangeboden theorie beter begrijpt, beter onthoudt en beter kunt uitvoeren.

Voor wie
Helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de verpleging, verzorging en thuiszorg, zorghotels en andere vormen van kleinschalig wonen.

Leerdoel
U bent in staat correct te rapporteren in het zorgleefplan.

Meer weten?
Zorg Leren is een initiatief van The Competence Group (TCG): u kunt contact opnemen via een e-mail naar info@zorgleren.nl.

Hoe werkt het?
Klik op ‘voeg toe’ en de e-learning wordt in uw winkelwagen geplaatst. Indien u nog geen account heeft op de leeromgeving van Zorg Leren dient u zich eerst te registeren. De module kunt u vervolgens via Ideal betalen. Heeft u al een account? Dan kunt u daarmee inloggen en de module via Ideal betalen. De e-learning blijft 1 jaar voor u beschikbaar.

Inhoud