Grootschalig modules inkopen
Bent u opleider in een zorginstelling of ziekenhuis? En wilt u meerdere modules aan meerdere personen aanbieden? Dat kan.
Ongelimiteerd opleiden
In de afgelopen jaren is binnen het Zorg Leren Netwerk een groot aantal modules ontwikkeld. Vrijwel alle modules vindt u in deze webshop. U kunt deze modules intern voor uw eigen medewerkers toegankelijk maken. Onder de naam ‘Zorg Leren Unlimited’ hebben wij standaard modulepakketten samengesteld, zowel voor VVT-instellingen als ziekenhuizen. Uw medewerkers beschikken dan over de meest actuele kennis en vaardigheden. En u kunt dit als opleider volledig aantoonbaar maken.

- Jorge Heynen, Senior Opleidingsadviseur bij het Albert Schweitzer ziekenhuis: “Voor de circa 1.000 deelnemers in ons Leerdomein is niets zo aantrekkelijk als er ruime keuze is”!
- Erny van den Berg, Opleidingsadviseur bij het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten: "Sinds de inzet van Zorg Leren Unlimited verkopen onze e-learning trainingen zichzelf: ik zie medewerkers spontaan de competitie aangaan, waardoor voor leidinggevenden automatisch een actief en gezond leerklimaat ontstaat"!
Meer weten
Loop geen enkele korting mis. Wilt u het voordeel van ongelimiteerd leren ook voor uw organisatie laten doorrekenen? Bel (030) 256 56 25 en vraag naar onze netwerkcoordinator Joke Harmsen. Een e-mail sturen kan ook: info@zorgleren.com