Nieuws
29mar
AVG: Privacy bescherming en informatie beveiliging

In een half uur op de hoogte van wetgeving rond privacy bescherming en informatie beveiliging? Deze cursus is gerelateerd aan de algemene Verordening gegevensbescherming ( AVG). Deze wet stelt hoge eisen aan hoe organisaties met privacy moeten omgaan. Vooral in ziekenhuizen en zorginstellingen wordt gewerkt met privacy gevoelige informatie zoals met persoonsgegevens, informatie dragers en medische dossiers.De cursus stimuleert een bewust en zorgvuldig gedrag van iedereen die met ( digitale) informatie werkt.

29mar
Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen

U leert een gastrostomiekatheter te verzorgen en verwisselen volgens de landelijke multidisciplinaire V&VN richtlijn. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld; maagsonde en aanleggen fistelkanaal, de katheters: gastrostomiekatheter ( PEG, PRG, buttonkatheter) het verzorgen en verwisselen van de gastrostomiekatheter. De cursus is ontwikkeld voor verzorgenden, verzorgende IG en verpleegkundigen. De cursus bestaat uit een pretoets, theorie, eindtoets en herkansing.

29mar
Conflictmanagement

Conflicten op het werk, wie kent het niet? Samen met de Bascule groep ontwikkelen wij een e-learning conflictmanagement. In de cursus is er aandacht voor de escalatieladder, conflictvaardigheid, conflictbestendigheid, en leer je methoden en technieken om een conflict te hanteren. 

29mar
PIJN

Samen met ErasmusMC specialisten ontwikkelen wij een e-cursus PIJN. Er worden 5 hoofdleerdoelen aangeboden; inleiding pijn, fysiologie en indeling pijn, observeren en meten van pijn, behandelen van acute pijn en pijn bij kinderen. Deze cursus is geschikt  voor iedereen die beroepshalve met PIJN te maken heeft.

11sep
Nieuw; Werkbegeleiding

Als werkbegeleider bent u zich bewust van de student, zijn leerproces en verschillende manier van begeleiden. Ook de organisatie van het leerproces ligt in jouw handen. De cursus start met een inleiding, waarna de volgende onderwerpen worden behandeld: organisatie, leren op de werkplek, gesprektechnieken en beoordelen van de student.

leerdoel; na afloop van deze cursus heb je een aantal handvatten die het werkbegeleidingsproces vergemakkelijken.

De cursus is voor medewerkers die studenten en stagiaires begeleiden in hun leerproces tot beroepsbeoefenaar.

11sep
Uitzuigen neus, mond, keelholte bij kinderen

Wanneer een kind onvoldoende kracht heeft om zelf zijn sputum te verwijderen of op te hoesten kan een arts of verpleegkundige er voor kiezen het sputum weg te zuigen met een uitzuigsonde. Samen met Erasmus MC heeft The Competence Group deze cursus weer volledig vernieuwd.

De cursus start na een korte introductie met een pretoets om uw voorkennis te testen. De theorie bestaat uit de onderdelen inleiding, indicaties, contra indicaties, materialen, voorbereiding, handeling en complicaties. Tussentijds worden er oefenvragen gesteld.

Leerdoel; na het doorlopen van deze cursus heeft u kennis van het voorbereiden, uitvoeren en de nazorg bij het uitzuigen van de neus, mond, keelhlote bij kinderen.

15may
praktijkgerichte Gezondheidsrecht cursussen

 Er zijn 9 praktijkgerichte cursussen gemaakt op leervragen die in de GGZ vaak voorkomen die uw kennis op het gezondheidsrecht domein weer helemaal actualiseert.

23mar
Veilig werken met mobile devices ( mobiel - tablet)
Samen met het NoordWest ziekenhuis heeft TCG een cursus ontwikkeld om mensen in de zorg te helpen om veilig gebruik te maken van hun mobieltje of Ipad in het werk waar wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie. Leuk, kort en beeldend worden een aantal functionaliteiten uitgelegd zoals open wifi, bleutooth, automatische invulfunctie enz. 
18jan
Uitvoeringsbesluiten wet BIG

De wet BIG en uitvoeringsverzoeken staat in deze korte cursus centraal. De arts kan een uitvoeringsverzoek geven die de verpleegkundige of verzorgende IG zonder tussenkomst van de arts mag uitvoeren. In de cursus wordt de wet BIG en het uitvoeringsverzoek behandeld en de onderlinge relatie daar tussen. Aan de hand van drie casussen leert u hoe zorgvuldig te handelen in deze situaties.

12jan
E-learning volgen via Apple Ipad

Dit jaar maken wij alle e-learning-modules geschikt voor afspelen op een Apple Ipad: het overgrote deel is inmiddels gereed. Heeft u een e-learning aangeschaft die nog niet is omgezet? Dan adviseren wij deze e-learning op een PC of laptop te volgen. Overigens leiden ook de beveiligingsinstellingen van Apple Ipad's soms tot problemen bij de aankoop van e-learning. Ook in die situatie adviseren wij het gebruik van een PC of laptop. Ervaart u dan alsnog problemen? Schakel uw PC of laptop een paar minuten uit en probeer het opnieuw. Als ook dit niet helpt kunt u een melding maken via info@zorgleren.nl, voorzien van uw naam en een korte omschrijving. Stuur eventueel nog een screenshot mee. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen!

23may
Datalekken
De autoriteit persoonsgegevens verzamelt alle meldingen van ernstig datalekken. 30% van de meldingen komen uit de Zorg en Welzijn sector. Niet alle datalekken zijn even ernstig. In veel gevallen gaat het om gegevens die per ongeluk bij iemand anders terecht zijn gekomen. Privacy gevoelige gegevens mogen niet op straat belanden. In de Zorg en Welzijn werken we met gevoelige gegevens, dat vraagt om extra bewustwording.
Hoofddoelstelling
Bewustwording van mogelijke datalekken op jouw werkplek. Je leert mogelijke datalekken herkennen en krijgt handige tips om datalekken te voorkomen.
Opbouw 
De cursus bestaat uit een korte inleiding. Hierna vier oefencasussen.
1mar
palliatieve zorg verlenen

De e-learning ‘Palliatieve zorg verlenen’ gaat in op het benaderen van de zorgvrager en zijn naasten, en op het behandelen van symptomen. Er is daarbij  aandacht voor het fysieke, het psychische, het sociale en het spirituele domein. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: wat is palliatieve zorg; communiceren over wensen, levensvragen en emoties; vocht en voeding; de stervensfase; symptomen van de stervensfase; een verstoorde stervensfase; palliatieve sedatie. 

Voor wie 
Zorgverleners die ongeneeslijk zieke zorgvragers en hun naasten verzorgen in een hospice, verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuissituatie.
 

19jan
Een gemotiveerde patiënt/cliënt in 10 minuten

Hoe krijg je de patiënt/cliënt al tijdens het consult in beweging en enthousiast voor zijn eigen herstel? In de nieuwe training 'Gedragsverandering in 10 minuten' leer je de fijne kneepjes!

De training is gebaseerd op de techniek van Motivational Interviewing. Met deze techniek kun je bij patiënten binnen 10 minuten motivatie voor verandering opwekken. Het resultaat: tijdbesparing, betrokken patiënten, betere patiëntrelaties en reductie van het aantal draaideurpatiënten. De training combineert e-learning met praktijktraining, zodat je in korte tijd extra veel leert. Wij bieden de training aan in samenwerking met Christelcare. Accreditatie: KNGF, KNMG, NVDA, NVvPO en V&VN. Kijk voor data, locaties en prijzen op de inschrijfpagina.

 
18jan
Gezondheidsrecht - WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

25sep
Nieuwe module: Epilepsie en verstandelijk gehandicapten

Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening. In Nederland heeft ongeveer één op de honderdvijftig mensen een vorm van epilepsie. Die verhouding is bij mensen met een verstandelijke beperking zelfs één op de drie.


Na het volgen van de cursus “Epilepsie en verstandelijk gehandicapten” kunt u diverse vormen van epilepsie herkennen die bij verstandelijk gehandicapten kunnen optreden. Ook weet u welke stappen u kunt ondernemen in de behandeling van een epileptische aanval en bent u bekend met de status epilepticus bij deze patiëntgroep.

https://www.youtube.com/watch?v=W67KB6iV8r8&feature=youtu.be

17jun
Stoma zorg

Stomazorg bieden aan uw client. Hoe doe ik dat? Na het volgen van deze e-learning cursus bent u in staat om op de juiste wijze stomazorg te verlenen. U kent de stappen, de materialen en de aandachtspunten waar u op moet letten. Aan bod komt ook het leven met een stoma, de anatomie, darmstoma en urine stoma. We hanteren de verzorgingsstappen volgens Vilans.

29apr
Nieuw: Werken met het Omaha System

Gaat uw instelling werken met het Omaha System? Goed nieuws: wij ontwikkelen een e-learning-module Werken met het Omaha System, welke op korte termijn beschikbaar komt. Met de opgedane kennis uit deze module kunnen uw medewerkers het Omaha System professioneel in de eigen, dagelijkse praktijk toepassen.

Het Omaha System is een classificatiesysteem, terminologie- en codestelsel voor medewerkers in de zorg- en welzijnssector. Het lesmateriaal van deze module is gericht op medewerkers in de langdurige zorg en de wijkdiensten. Volgt u deze module, dan kunt u het Omaha System toepassen voor het classificeren van uw eigen cliënten.

Youtube preview


De module begint met een quiz die uw eventuele voorkennis van het Omaha System in kaart brengt. Daarna krijgt u uitleg over de stappen in het Omaha System en maakt u kennis met ‘mevrouw Van Dalen’: op deze fictieve persoon kunt u het Omaha System toepassen via een casus met opdrachten. De module heeft ‘ervarend leren’ als uitgangspunt en ondersteYouTube Omaha Systemunt u in uw methodisch verpleegkundige proces. De module sluit af met een toets. Tevens krijgt u toegang tot een Vraag- en Antwoordgedeelte over de Omaha-systematiek. Bekijk hier de YouTube preview van deze boeiende e-learning!

Partner Omaha System Support Nederland

Wij zijn door de Stichting Omaha System Support gecertificeerd voor de overdracht van kennis rond het Omaha System. U kunt onze module ook volgen in combinatie met een dagdeel klassikale training van ZorgvoorKennis. Maakt u gebruik van ons e-learning-pakket Zorg Leren Unlimited? Dan wordt de module Omaha System door ons toegevoegd. Wilt u deze module aan al uw medewerkers aanbieden? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op. Direct meer weten? Bel tijdens kantooruren (030) 256 56 25.

2feb
Welkom op Zorgleren.nl: e-learning voor de zorg

Met deze site beschikt u als zorgprofessional over tientallen geaccrediteerde e-learning-modules. De inhoud van deze modules is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3-4). De modules zijn geaccrediteerd door V&VN. U betaalt met iDEAL en u kunt direct aan de slag, zonder dagenlang te wachten. Bent u opleider in de zorgsector? Dan kunt u tegen kostprijs en tegen 0% BTW grootschalig modules inkopen.

Niet wachten, direct leren


“Deze website vormt een toegankelijke entree tot onze modules”, meldt Zorg Leren coördinator Mireille Boonstra. “Iedereen die met e-learning voor de zorg aan de slag wil, kan op deze website terecht. Wachten tot u eindelijk een login krijgt is niet nodig: u kunt direct beginnen met leren, in een persoonlijke leeromgeving. Bent u geslaagd, dan krijgt u een certificaat op naam. Inkopers hebben een transparant overzicht van alle voor de zorg beschikbare modules en direct toegang tot een eigen vertegenwoordiger van het Zorg Leren Netwerk.

9dec
Nieuw: E-learning Veilig werken met medische techologie

Het Maastricht UMC+ en het UMC Utrecht ontwikkelden samen met The Competence Group (TCG) en het Zorg Leren Netwerk de e-learning-module ‘Veilig werken met medische technologie’. De ontwikkeling van deze module hangt samen met het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie.

Ziekenhuismedewerkers maken zich met deze module verder bewust van de risico’s van werken met medische technologie. Enkele kenmerken:

  • De module is fris en aantrekkelijk vormgegeven
  • Inclusief zes casussen uit de dagelijkse ziekenhuispraktijk
  • Belicht de veiligheidsaspecten voor de medewerker vanuit verschillende rollen
  • Gebaseerd op de bevindingen van het ECRI Institute en de IGZ in het kader van het convenant
  • Dynamisch van opzet

Meer informatie in de modulekaart of via een demonstratie van TCG: bel tijdens kantooruren (030) 256 56 25 of stuur een e-mail naar info@zorgleren.nl 

Abonneer op nieuwsbrief

* Deze velden zijn verplicht