Acute zorg en VRH

Naar categorie
Blaaskatheterisatie bij jongens
Tijdsduur: 2 uur
Accreditatie: 2
Geldigheidsduur: 365 dagen

Inleiding module

Inleiding
Onder transurethrale blaaskatheterisatie verstaan we het inbrengen van een katheter via de penis met als doel urine af te laten vloeien uit de blaas. Deze cursus behandelt het uitvoeren van een transurethrale blaaskatheterisatie bij jongens. Omdat u bij inbrengen een lichaamsholte binnendringt, is dit behoorlijk ingrijpend voor het kind. Bovendien brengt het risico’s met zich mee.

Het is dan ook een Voorbehouden Handeling volgens de Wet BIG die u alleen mag uitvoeren als u bevoegd en bekwaam bent.

Inhoud
De cursus start na een korte introductie met een pretoets om uw voorkennis te testen. De theorie gaat in op de techniek van inbrengen, verwisselen en verwijderen en bestaat uit de onderdelen Inleiding, Indicaties en contra-indicaties, Materialen, Voorbereiding, Handeling en complicaties en Aanvullende informatie (de relevante anatomie). Het behandelen van de theoretische aspecten van de handeling wordt ondersteund met tussentijdse oefenvragen.
De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel
Na het doorlopen van deze cursus heeft u kennis van het voorbereiden, uitvoeren en de nazorg bij blaaskatheterisatie bij jongens.

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Doorlooptijd
De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur.

Accreditatie
V&VN

Gerelateerde cursussen
Blaaskatheterisatie bij meisjes, mannen en vrouwen, Handhygiëne