Incontinentie - Zorg
Tijdsduur: 1 uur
Accreditatie: 1
Geldigheidsduur: 365 dagen

Inleiding module

Voor het voorkomen en herkennen van incontinentie, kennis van de (psychische) gevolgen en de oorzaken hiervan, is de e-learning training ‘Continentiemanagement 1’ beschikbaar. Deze training is ontwikkeld door inhoudelijk experts van Abena en The Competence Group (TCG), bureau voor smart learning en initiator van het Zorg Leren Netwerk

Voor wie
Zorgverleners, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk beperkten, revalidatiecentra en ziekenhuizen. Tevens: doktersassistenten, huisarten (als voorschrijvers) en iedereen die te maken heeft met de verzorging en begeleiding van mensen met incontinentie

Doel
De cursist is na het doorlopen van deze e-learning training bekend met de epidemiologie van incontinentie.

Inhoud
Deze training behandelt de verschillende vormen van incontinentie, de diagnostiek en de klachten en ervaringen van twee zorgvragers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video om de aangeboden kennis op levendige wijze over te brengen.

In het eerste gedeelte wordt er ingegaan op verschillende vormen van incontinentie: inspanningsincontinentie, aandrangincontinentie, overloopincontinentie, gemengde incontinentie, dubbele incontinentie en functionele incontinentie, gevolgd door het stellen van een diagnose. Hierbij worden de verschillende onderdelen van het diagnosticeren behandelt, komen de doelen van de anamnese aan bod en wordt ook het doel van het mictiedagboek uitgelegd.

De invloed van incontinentie op het welbevinden en psychosociaal functioneren van een persoon komt in deze training eveneens aan de orde. Zo worden de gevolgen van incontinentie uiteen gezet, zoals sociaal isolement door schaamte, verstoorde relaties, libidoverlies en angst voor urineverlies. De training besteedt veel aandacht aan een verantwoorde zorg voor incontinentie waarbij het welbevinden van de zorgvrager centraal staat. Tot slot wordt een aantal eenvoudige middelen gepresenteerd om het ongemak van incontinentie te beperken.

Doelgroep
Professionals werkzaam in een zorginstelling of in de thuiszorg

Hoe werkt het?
Klik op ‘voeg toe’ en de e-learning wordt in uw winkelwagen geplaatst. Indien u nog geen account heeft op de leeromgeving van Zorg Leren dient u zich eerst te registeren. De module kunt u vervolgens via Ideal betalen. Heeft u al een account? Dan kunt u daarmee inloggen en de module via Ideal betalen. De e-learning blijft 1 jaar voor u beschikbaar.