Gezondheidsrecht - Wet bescherming persoonsgegevens - Wbp

Inleiding module

Iedereen heeft het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Rechten over persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wbp. 

Soms kunnen personen hun persoonsgegevens laten blokkeren, bijvoorbeeld bij misbruik. Dienstverleners zijn daarom wettelijk verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor bestaat.

Doel
Deze e-learning training draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving rond de Wet bescherming persoonsgegevens te vergroten.

De wet Wbp wordt op 25 mei 2018 vervangen door de wet AVG.

Hoe werkt het?
Klik op ‘voeg toe’ en de e-learning wordt in uw winkelwagen geplaatst. Indien u nog geen account heeft op de leeromgeving van Zorg Leren dient u zich eerst te registeren. De module kunt u vervolgens via Ideal betalen. Heeft u al een account? Dan kunt u daarmee inloggen en de module via Ideal betalen. De e-learning blijft 1 jaar voor u beschikbaar. 

Deze e-learning is alleen geaccrediteerd door V&VN.